צדק, אמת, וכו' וכו' – וטביחת בעלי חיים ואכילתם!

מקור: מכתב לנתן ביסטריצקי, תרפ"א

העיקר הוא, איפוא, היחס הרציני, החיוני אל הצמחונות, לפחות מצד הצמחונים. היחס הרגיל אפילו בקרב הצמחונים הוא לפי שעה לא כאל דבר שבחובה מוחלטת, שבתביעה אנושית יסודית, כי אם כאל איזה לוקסוס רוחני או כאל איזו מידת חסידות. מורגש משהו של אי-טבעיות וממילא – גם משהו מן המגוחך. אפילו לאמור בפשיטות: "אני צמחוני, אינני אוכל בשר", כמו שאומר אדם למשל "אינני אוכל בצל או שום" וכדומה, על הרוב מתקשים, כאילו יש בזה במקצת משום יהירות או משום אי-טבעיות. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת