הכפירה הגדולה, המקורית, בת הצער הגדול והמחשבה המחפשת הגדולה, היא פוריה ויוצרת לא פחות מן האמונה הגדולה

מקור: האדם והטבע, הפועל הצעיר, אייר תר"ע

אפשר לאמור, כי לא הכפירה כשהיא לעצמה מסוכנה, כי אם הכפירה הקטנה, העניה, שאין לה שורשים עמוקים בנפש הכופר ולא במוחו, אלא שהיא נזרעת על ידי כל רוח, הנושאת זרע קל זה על כנפיה, וצומחת, כקוצי מדבר אלה, במקום שאין מזון לצמחים יותר מעולים. הכפירה הגדולה, המקורית, בת הצער הגדול והמחשבה המחפשת הגדולה, היא פוריה ויוצרת לא פחות מן האמונה הגדולה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

הבו לנו יחידים! הבו לנו מתייאשים! הבו לנו יחידים, שאינם מתבטלים ואינם עוזבים את המערכה, והבו לנו מתייאשים, המשקיעים את ייאושם בבניין

מקור: מכתב גלוי לי"ח ברנר, הפועל הצעיר, כסלו תרע"ג

הייאוש הגדול הנלחם – הרי הוא הרעיון הגדול, הרי היא האמונה הגדולה, הרצון הגדול, מסירות הנפש הגדולה. הייאוש הגדול, אם מואס הוא ב"גאולה" פרטית מן החיים, הרי הוא בעל כורחו מבקש גאולה כללית לכל החיים, מבקש עד לידי שיגעון, מבקש כמו שרק מתייאש קיצוני יכול לבקש.

אתה אומר: הרעיון הוא רק בשביל יחידים. כן, בתחילה הוא רק בשביל יחידים. אבל היודע אתה את כוח היחידים, אם יחידים הם? להמשיך לקרוא

בכל מקום שיש נפש עמוקה ויחס עמוק אל החיים, […] שם יש יחס דתי, בין אם יש שם אמונה באלוהים, ואפילו באין שם אמונה באלוהים

מקור: חשבוננו עם עצמנו, ב'

אין לך ספירה בכל חיי הרוח של האדם, שכל כך רבו בו בחקירות, הדעות, המחלוקות, המלחמות, כמו בספירת הדת. אין לך ספירה, שהמחולקים בה יתרחקו זה מזה עד הקצה האחרון, שאין אחרון ממנו, יגיעו בה עד לקנאות היותר נפרזה, היותר ארסית משני הצדדים כמו בספירת הדת. מצד זה – הדת היא הכל, מקור החכמה העליונה, האמת העליונה, האור העליון, הברכה העליונה, גילוי עליון נצחי, קיים לדורות עולם, ובאין דת – אין כלום; ומצד זה הדת היא פרי הפראות והבערות, מקור האיוולת, השקר והצביעות, ואין לך קללה מרובה ממנה, חושך מצרים, שרק מפני המדע והפרוגרס תברח כצל מפני האור. הדבר הזה כשהוא לעצמו מראה, כי פה במחלוקת על דבר הדת, נוגעים בנימה היותר דקה והיותר עמוקה בנפש האדם להמשיך לקרוא

באין שמיים חדשים – אין ארץ חדשה. באין חיי עולם חדשים – אין חיי אדם חדשים

מקור: הרהורים והגיונות

יש רגעים, שהאדם אינו יכול לשאת את עצמו. אז הוא שואל את עצמו: האם נשמתי כל כך גדולה, עד שאין גופי יכול לשאת אותה, או כי נשמתי כל כך קטנה, עד שהיא אינה יכולה לשאת את הגוף? להמשיך לקרוא

האמנם גמרנו את חשבוננו עם הדת?

מקור: לחשבוננו עם הדת (מהרהורים ביום הכיפורים)

שואל אני את עצמי ושוקל בדעתי, אם יש עוד את מי לשאול: מה לנו, לאינם שומרים דת, מה לנו יום הכיפורים? להמשיך לקרוא