כל עצמו של האגואיזם אינו אלא צמצום עצמי

מקור: לברור ההבדל בין היהדות והנצרות

…טעות היא ביד החושבים, כי האגואיזם, הגס או המצוחצח והמזוקק, הוא הרצון הטבעי שבאדם לחיות יותר, לחיות את עצמו ובשביל עצמו במידה היותר גדולה. האמת היא ממש ההפך מזה. כל עצמו של האגואיזם אינו אלא צמצום עצמי, במידה שהוא אגואיזם, צמצום כל עצמותו בספירה ידועה או בספירות ידועות, בכל אופן בספירות היותר מוגבלות והיותר עניות של עצמותו, צמצום חיי עצמו בספירות התחתונות או התחתונות עם הבינוניות של החיים העולמיים. הרי אין הדעת נותנת לחשוב, כי מי ששקוע כולו בחוג מצומצם של תאוות ונטיות או במילוי חוג ידוע, ואפילו לא כל כך מצומצם, של צרכי החיים, חי את עצמו יותר ממי שיש לו למלא והוא ממלא יותר חוגים או כל החוגים של צרכי החיים להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת