בארץ עתידנו, פושטת תחייתנו צורתה האבסטרקטית, צורת אידיאל רחוק, ולובשת צורה של תנועה חיה

מקור: פיתרון לא רציונלי, הפועל הצעיר, סיון-אב תרס"ט

העיקר, שאסור להסיח דעת ממנו, הוא, כי פה יש לנו עסק עם החיים הבלתי אמצעיים, כי פה,  בארץ עתידנו, פושטת תחייתנו צורתה האבסטרקטית, צורת אידיאל רחוק, ולובשת צורה של תנועה חיה, של חיים בהווה. פה כל עבודה המכשירה ומשביחה את החיים של הכלל ושל הפרט, היא עבודת התחייה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

החיים הם היצירה ולא האידיאל, – החיים של יוצר החיים בעצמו

מקור: מתוך קריאה, הארץ והעבודה, אב-אלול תרע"ח

החיים צריכים להיות חיים, לא אידיאל ולא עבודה לשם אידיאל. החיים הם היצירה ולא האידיאל, – החיים של יוצר החיים בעצמו. יוצר חיים חדשים רק מי שיוצא מחדש את חיי עצמו. להמשיך לקרוא

פה חידוש החיים ותיקון האדם, תיקון הכלל ותיקון היחיד – דבר אחד, עבודה אחת

מקור: לחברי ברוח המנוצחים, אדר ב' תרע"ט

לא לשם הסוציאליות באנו לארץ ישראל, ולא לשמה באנו לעבוד ולחיות בעבודה. לא על פי תורות ולא על פי "שיטות תכסיסיות" אנחנו חיים, ולא על פי תורות או "שיטות תכסיסיות אנחנו שואפים למה ששואפים ועובדים מה שעובדים. חיים אנחנו מתוך עצמנו ושואפים מתוך חיי עצמותנו. נחיה, – וגם תכסיסים נלמוד מתוך החיים, אבל תכסיסים מתאימים למה שאנחנו מבקשים. להמשיך לקרוא

הכלל ביחס לחיים צריך להיות בדומה לכלל ביחס לדת "בכל דרכיך דעהו"!

מקור: מכתב לרחל בלובשטיין, כפר אוריה, י"ד סיון אתתמ"ד[1]

"נשרפו הגשרים" – אַת כותבת, למה? האם אין גשר בין ארץ-שראל ובין כל העולם, בין היהודי ובין כל האדם? האם אין לאדם חלק בכל העולם ובכל החיים? האם אין אירופה שלך, בעת שאתה חי בה, כמו ארץ-ישראל, או האם אין ארץ-ישראל של בן אירופה, בעת שהוא חי בה, כמו ארץ מולדתו? יש גבולים לאומיים, יש גבולים חברותיים, אבל רק ביחס לצורת החיים אבל לא ביחס לחיים עצמם, לא ביחס לחיי עולם. את צורת החיים שלך לא יקחו ממך בכל מקום שתחיי, בכל מקום יהיו חייך – חייך, ולמה לא תחיי באירופה כמו שאת חיה בארץ-ישראל? להמשיך לקרוא

בחיים אין לנהוג מנהג של בגדי חג, שלובשים אותם רק לפרקים ובמקומות ידועים

מקור: מכתב לרחל בלובשטיין, כנרת, ד' שבט אתתמ"ד [1]

כתבתי לך פעם, כי בחיים אין לנהוג מנהג של בגדי חג, שלובשים אותם רק לפרקים ובמקומות ידועים. החיים ניתנו לנו לחיות אותם בכל זמן ובכל מקום, ובכל מצב יכול אדם למצוא את החיים הגדולים, אם לבקש רוצה אַת, את החיים העליונים, שהוא מבקש. מצד זה צריכה את להשתדל לחיות בטולוז, כאילו את בארץ-ישראל. יש לך מטרה, היכולה להיות גדולה (הדבר תלוי בך), – ומדוע לא יוכלו חייך שם להיות גדולים כמו בארץ-ישראל? להמשיך לקרוא