יצירת תרבות חדשה כזאת, שתהיה לא עירונית, ואפילו לא כפרית, כי אם אנושית-קוסמית

מקור: לברור תפקידו של "המשביר", הפועל הצעיר, אלול תר"ט

אנחנו שואפים מן העיר אל הכפר ועוד להלאה מזה. רצוני לומר, גם הכפר של היום אינו די בשבילנו. הכפר של היום עשוי להיות נמשך אחרי העיר, ואנחנו שואפים לברוא חיים כאלה, שיהיו לא רק איתנים לעמוד בפני חיי העיר, אלא שיהיה בהם די כוח למשוך את העיר אחריהם.

[…]

רעיון העבודה, אם לרדת לסוף עומקו, מחייב בשורה האחרונה יצירת תרבות חדשה כזאת, שתהיה לא עירונית, ואפילו לא כפרית, כי אם אנושית-קוסמית להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת