התחייה היא לא צמצום עצמיותנו בתוך השקפת עולם קבועה, כי אם שחרור עצמיותנו

מקור: חשבוננו עם עצמנו, ד'

מבינים אנחנו לכאורה, כי תחייתנו היא מהפכה, אבל עדיין קרובה לנו המחשבה, כי היא מהפכה ביהדות של היהודי, ואין אנחנו מרשים לעצמנו לחשוב, כי היא מהפכה באדם שביהודי; כי לא יהודי חדש בצורת אדם אירופי אנחנו מבקשים, כי אם אדם חדש בצורת יהודי אנחנו מבקשים; כי לא מהפכה בצלוחית של מים היא זו, כי מהפכה היא, שיש לה ערך אנושי כללי. לא רק האידיאלים של היהדות, – כל האידיאלים של האנושיות צריכים להיצרף ברוחנו ולקבל צביון חדש, יותר עמוק ויותר רחב. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

יחסו של האדם אל כל מה שיש לו יחס אליו הלך ונעשה יותר מושכל, אבל פחות חי

מקור: האדם והטבע

התעַורות זו של הטבע האנושי מצד החיים או התפתחות זו של ההכרה האנושית על חשבון החיים התחילה, כמובא למעלה, בעצם ילדותה של האנושיות, עם התחלת התרבות האנושית. אולם לידי מהלך ניכר הגיעה  עם מעברו של האדם מחיי יער ושדה לחיי עיר וכרך. להמשיך לקרוא

החיים, כשאתה מנתח אותם, הרי אתה ממית אותם, ואז אתה עוסק בחוכמת הניתוח ולא בחוכמת החיים

מקור: ממכתביו הפרטיים של מתיישב ועובד בארץ-ישראל לרעו אשר בגולה. מכתב שלישי

אין לדבר בדעות הפילוסופיות על דבר אלוהים, העולם והאדם. מי שיש לו מחשבה משלו, מי שאינו פוסק הלכה כרב או כרבים, כחכם או כחכמים, אפילו במקום שנמנו וגמרו כל הרבים וכל החכמים שבעולם, – הוא יודע, עד כמה הדעות האלה תלויות בתכונות נפשו, בכל אוצר נשמתו של החושב. להמשיך לקרוא

חיים חדשים ואדם חדש […] הנה מה שהנפש מבקשת

מקור: מכתב למנחם ברקוביטש, דגניה, מרחשון תרפ"א

זו הטעות, שהביא ומביאה הרבה מבוכה לעולם – שחושבים, כי יש או כי יכול להיות חשבון עולם אובייקטיבי, כללי, שווה לכל נפש. באים גדולי המחשבה וכל אחד חשבון העולם בידו – חשבון העולם בהא הידיעה דווקא: כזה ראה וקדש! ובני האדם, שאינם פילוסופים, רואים את חשבונות העולם, השונים זה מזה וגם הסותרים זה את זה, ובאים במבוכה. רואים הם בזה רק תעתועי הדמיון וביטול כל חשבון עולם ואינם רואים את העושר והעומק שבדבר, את כל עומק עשירותה של נפש האדם. להמשיך לקרוא

העיקר הם האנשים ולא הצורה

מקור: מכתב לדגניה, ט' אלול תרפ"א

אני לא אמרתי כי לקבוצה דרושים אנשים יותר מובחרים מאשר למושב עובדים. אני אמרתי, כי בצורה זו או אחרת, העיקר הם האנשים ולא הצורה. ויותר שסומכים על הצורה, פחות שמים לב על הצד האנושי. הקבוצה, כפי שאנחנו רואים במציאות, אינה מגדלת אנשים. אם אנשים כ [מציין שמות אנשים בראשי תיבות] עזבו את דגניה, הרי זה אומר כי דגניה לא קשרה אותם אל עצמה, וגם לא את יתר החברים, לא גידלה אותם. ומה יש לדבר על החילופים, שישנם בכל שנה ושנה? להמשיך לקרוא

באין שמיים חדשים – אין ארץ חדשה. באין חיי עולם חדשים – אין חיי אדם חדשים

מקור: הרהורים והגיונות

יש רגעים, שהאדם אינו יכול לשאת את עצמו. אז הוא שואל את עצמו: האם נשמתי כל כך גדולה, עד שאין גופי יכול לשאת אותה, או כי נשמתי כל כך קטנה, עד שהיא אינה יכולה לשאת את הגוף? להמשיך לקרוא

אני לא אומר לך: הכר, דע, – אני אומר לך: חיה!

מקור: הררהורים והגיונות, בדרך לפרג, תר"פ

טיפשים אתם כולכם, בני אדם, ילדים שובבים, שלא כדאי אפילו ולא נכון ללמדכם בינה יתרה, שלא לפי כוח השגתכם, או לענשכם עונש גדול, שלא לפי כוח נפשיותכם. בדרך צחוק אלמדכם בינה ואייסרכם בשבט, כמו שמדריכים ומייסרים ילדים קטנים, עד אשר תגדלו ותהיו לאנשים יודעי טוב ורע, יודעים לחיות חיי עולם. להמשיך לקרוא