בארץ עתידנו, פושטת תחייתנו צורתה האבסטרקטית, צורת אידיאל רחוק, ולובשת צורה של תנועה חיה

מקור: פיתרון לא רציונלי, הפועל הצעיר, סיון-אב תרס"ט

העיקר, שאסור להסיח דעת ממנו, הוא, כי פה יש לנו עסק עם החיים הבלתי אמצעיים, כי פה,  בארץ עתידנו, פושטת תחייתנו צורתה האבסטרקטית, צורת אידיאל רחוק, ולובשת צורה של תנועה חיה, של חיים בהווה. פה כל עבודה המכשירה ומשביחה את החיים של הכלל ושל הפרט, היא עבודת התחייה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

מי שחפץ בתחיה, מי שחפץ חיים שלמים צריך לתת בעדם את החיים הגלותיים

מקור: מעט התבוננות, הפועל הצעיר, אב תרע"א

בדור הדעה שלנו, בדור הדמוקרטיות והמלחמה בכל אבסולוטיזמוס, דווקא בזמננו באו לכלל דעה, כי יש בעולם אבסולוטיזמוס אחד כזה, שלא ידעו דוגמתו בדורות החשכים, הלא הוא השלטון בלי מצרים של "החיים", כלומר של האינסטינקטים היותר שפלים שבאדם. ואנחנו, הנדחפים תמיד להיות מן המרקדים לפני "הפרוגרס" בכבודו ובעצמו… אנחנו מכירים היום את כוח מלכותם של "החיים" עוד יותר מאחרים. היום אין עוד אצלנו "עד כאן". היום גם הצעיר, הבוגד בעמו ועובר למחנה האוייב, מתנצל גם הוא, כי כך גוזרים "החיים", גם הוא בא בטענה כי אין ללכת נגד "החיים". להמשיך לקרוא

האדם מוכרח סוף סוף להרוס את חומותיו, לצאת לחופשי, אם לא נגזרה עליו כליה

מקור: הקונגרס, הפועל הצעיר, חשון תרע"ד

קשה הצמצום ל"אני", אבל לא מסוכן. מסוכנה ההתבטלות בפני אחרים, האורבת לרגלי הצמצום במקום ששחרור ה"אני" מן הצמצום באה בכוחם של אחרים, בהשפעת דעותיהם, יצירותיהם, רוח חייהם של אחרים, ולא בכוח ה"אני" עצמו. ההתבטלות היא רעל ממית, שאין הצלה ממנו לא בזכות אבות ולא בזכות עצמו. להמשיך לקרוא

אין בעולם בשבילנו מקלט בטוח מן הגלות אשר בקרבנו

מקור: הקונגרס, הפועל הצעיר, חשון תרע"ד

ואין רואים, כי בין שתי אלה, בין הגלות והתחייה, יש תהום שאין לעבור אותה, אם לא על כנפי נשרים. ובזה עיקר הרע – במה שאין רואים את התהום. "נחשון קפץ לתוך הים", כי ראה את הים – ובזה הציל את האומה. כי בזמננו אולי עוד נמצאים בקרבנו "נחשונים" במספר מספיק בשביל שהעם ילך אחריהם, אולם אין הם רואים אצלנו ים וקופצים לתוך ימים אחרים. להמשיך לקרוא

הנגשים את מטרתנו בארץ-ישראל? – אם נרצה, בלי כל ספק

מקור: הקונגרס, הפועל הצעיר, חשון תרע"ד

הנגשים את מטרתנו בארץ-ישראל? – אם נרצה, בלי כל ספק. אולם לרצות הרי זה אומר לבקש את מטרתנו, למשל, באותו המרץ ובאותה הסבלנות, שאדם מישראל מבקש פרנסה. לרצות הרי זה אומר לסבול ברצון כל מחסור וכל יד עמל, לקבל באהבה כל מיני יסורים, כמו שהיה אדם מישראל מוכן ומזומן לסבול את זה במשך עשרים שנה ויותר, לוא היה בטוח, כי בשכר זה יקבל בעיתו, למשל, עשרים מיליון דולר. להמשיך לקרוא

חיים חדשים הרי זה אומר אדם חדש

מקור: חשבוננו עם עצמנו, בשעה זו, קובץ ג', תרע"ו

חיים חדשים הרי זה אומר אדם חדש. אידיאלים, שאיפות, מעשים, שאין האדם מתחדש על ידם, נכבשים באותה מידה על ידי החיים, שהם באים לכבוש, משתנים ברוח אותם החיים, שהם באים לשנות ולחדש, ונבלעים בתוכם, עד שאין לראות כי באו אל קרבם, עד שאין להרגיש, כי במקום הרוח המבקשת את תיקונה ביצירת חיים חדשים, במקום רוח היצירה וההתחדשות, באה לשלוט בנפש ולהטותה לחפצה רוח החיים הישנים, רוח החורבן והריקבון הקיימת והמתמדת. להמשיך לקרוא

החיים הם היצירה ולא האידיאל, – החיים של יוצר החיים בעצמו

מקור: מתוך קריאה, הארץ והעבודה, אב-אלול תרע"ח

החיים צריכים להיות חיים, לא אידיאל ולא עבודה לשם אידיאל. החיים הם היצירה ולא האידיאל, – החיים של יוצר החיים בעצמו. יוצר חיים חדשים רק מי שיוצא מחדש את חיי עצמו. להמשיך לקרוא