כבדתי את כל ההולך בשתיקה, וכך הייתי רוצה שיתנהגו עמי

מקור: רשימות אחרונות

בעם ישראל לא היו ואין "יורודיבים". היו וישנם במדרגות שונות מהטפוס של "הנביא, משוגע איש הרוח", אבל בין זה ובין ה"יורודיבים" אין שום דמיון כלל. להמשיך לקרוא