כבדתי את כל ההולך בשתיקה, וכך הייתי רוצה שיתנהגו עמי

מקור: רשימות אחרונות

בעם ישראל לא היו ואין "יורודיבים". היו וישנם במדרגות שונות מהטפוס של "הנביא, משוגע איש הרוח", אבל בין זה ובין ה"יורודיבים" אין שום דמיון כלל. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת